Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 6ος Πλαστήριος δρόμος