Κώστας Τσιάρας: Δημιουργούμε την ευκαιρία που δικαιούται η ορεινή Αργιθέα