Επισημάνσεις της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας: Υπόχρεοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να καθαρίζουν από χόρτα και κλαδιά τις ιδιοκτησίες τους
Μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις