Εντάχθηκε στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης το μεγάλο έργο: Υποδομές αποχέτευσης ακαθάρτων Γελάνθης-Λαζαρίνας με προϋπ. 4,8 εκατ. ευρώ -Νέα σημαντική επιτυχία της Διοίκησης του Δήμου Μουζακίου