Το 1ο Αστικό FOOD FESTIVAL έρχεται στις 14 & 15 Μαΐου στην Καρδίτσα
-Θα πραγματοποιηθεί στην οδό Χαρίτου