Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μουζακίου
-Κατάθεση δικαιολογητικών ενδιαφερομένων για ένταξη, από 18/04/2023 έως 19/05/2023