“Μικρές Λαζαρίνες” και βιωματικό εργαστήριο στολίσματος καλαθιού στο Δήμο Παλαμά