Με νέα απορριμματοφόρα ενισχύεται το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας