Η Προφορική Ιστορία στο επίκεντρο: αγορά εξοπλισμού από το Μουσείο Πόλης Καρδίτσας με χορηγία του Ιδρύματος QUALCO