1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας: Ενημέρωση για πυρασφάλεια και πυρόσβεση Σχολικών Μονάδων, από την Π.Υ. Καρδίτσας