1ο Δ.Σ. Καρδίτσας: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning “Ι ate… the world to find you!”