Με το Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής συναντήθηκε ο Βουλευτής Γιώργος Κωτσός