Εκπαιδευτικές δράσεις στο χώρο του 19ου Δημ. Σχολείου Kαρδίτσας