Δωρεάν εξετάσεις ΩΡΛ σε Λύκειο Μουζακίου & Καππά από ομάδα ιατρών υπό τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Γιωτάκη