ΤΕ Καρδίτσας του ΚΚΕ: Συλλεκτικός φάκελος με κάρτες σκίτσων του Δ. Γιολδάση