Γ. Κωτσός: «Την επόμενη εβδομάδα η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους Αγρότες»