Μνημόνιο Συνεργασίας της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας και της Ακαδημαϊκής Περιφέρειας της Ile-de-France – Ακαδημία της Creteil (Γαλλία)