Σπύρος Ταλιαδούρος: Η εκπαίδευση βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη