Την Κυριακή 2 Απριλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων