Την Παρασκευή και ώρα 18:00 η ώρα του Δημότη στο Δήμο Καρδίτσας