Εορταστική Εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων της πόλεως Καρδίτσας