Παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών για ηλεκτρικό ρεύμα και αντλιοστάσια