Ο Νίκος Ευθυμιάδης στο Μουζάκι ανέδειξε την πληθωρική προσωπικότητα του αείμνηστου Γιώργου Κούτρα