Σπύρος Λάππας: Όταν κυβερνάς με ψεύδος, μόνο με ψεύδος…