Χρυσ. Κατσαβριά – Σιωροπούλου: Ο αγώνας για το νερό είναι αγώνας για τη Δημοκρατία