Θεατρικό παιχνίδι στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας