Άνδρας με τάσεις αυτοκτονίας αναστάτωσε τα Δικαστήρια