Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου διοικητή ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας κ. Νικόλαου Μητσογιάννη στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας Κωστή Νούσιο