Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ε.ΑΣ.Υ. στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας