Αποτελέσματα εκλογών στο Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας