Συνεχίζεται η πολιτική δραστηριότητα της ΤΕ Καρδίτσας του ΚΚΕ