Διακοπή ηλεκτροδότησης την Πέμπτη 16 Μαρτίου σε τμήμα της Καρδίτσας