Ανακοίνωση – διαμαρτυρία της ΑΣΑ Καρδίτσας 1904 B.C.