Σε επιμορφωτική διημερίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετείχαν μαθητές του 8ου Δ.Σ. Καρδίτσας