Επίκειται διαγωνισμός για αντικατάσταση του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού προς τον Βιολογικό Καθαρισμό Καρδίτσας