Εκδήλωση από την ΤΕ Καρδίτσας του ΚΚΕ για τις υποδομές