«Άνεμος Αλλαγής» για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα: Παρουσιάστηκαν οι 12 πρώτοι υποψήφιοι από τον επικεφαλής Θ. Μπίτσιο