Υπάρχει πολιτική χωρίς γυναίκες;
Σκέψεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας