Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. N. Καρδίτσας: Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και των Δ.Ε.Υ.Α.