Από εκατοντάδες μαθητές σχολείων του νομού μας
Τιμή στη μνήμη των θυμάτων και καταδίκη των υπευθύνων της τραγωδίας
-Συγκλονιστικές στιγμές στον σιδηροδρομικό σταθμό Καρδίτσας