Νέα τηλέφωνα στην Υποδιέυθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας.