Ηλεκτρικό ρεύμα: Έκρηξη στις τιμές χονδρεμπορικής με άλμα 60% των τιμών