Παραλίες: Αυξημένα τα δημόσια έσοδα λόγω προστίμων και δημοπρασιών