Στενωπός η κατανάλωση ηλεκτρισμού για τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων – Γιατί η Ελλάδα είναι υποσχόμενος προορισμός