Στη δίνη της αβεβαιότητας οι μικρομεσαίοι-ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΣΤΙΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ