Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μέτρα πρόληψης-προστασίας στην εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα