Σύσκεψη για την επίσπευση των Προσκλήσεων του Προγράμματος «Θεσσαλία» για έργα υγείας-Δημ. Κουρέτας προς φορείς: Ανεβάστε ταχύτητες