Είστε έτοιμοι/ες για τον 5ο Λαϊκό ΔρόμοΦράγμα Λίμνης Πλαστήρα – Μούχα– Καστανιά; Οι εγγραφές άνοιξαν!