ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής σε 35 Τμήματα