Αναστ. Λάππας, Προέδρος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας:”Η Τράπεζα μας συνεχίζει με εντυπωσιακή κερδοφορία”